Google+
Promocje

Kontakt:

Tel.: (14) 645 77 33
Tel. kom.: 798 645 645
biuro@projektygotoweonline.pl

Murator T13 Tuczarnia dla 960 sztuk, na rusztach

Budynek murowany o konstrukcji dwunawowej, parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt przeznaczony do tuczu trzody chlewnej w średnich gospodarstwach rolnych. Budynek tuczarni na 960 sztuk, z sektorami odchowu warchlaków (tuczu wstępnego) i tuczu końcowego (100,80 DJP). Projekt zakłada zlokalizownie pomieszczeń obsługi technicznej i technologicznej poza budynkami tuczarni.
System utrzymania: na rusztach.
Zadawanie paszy: zautomatyzowany paszociąg.
Usuwanie odchodów: odpływ gnojowicy rurami PCV do zbiornika przepompowni, a następnie do szczelnego zbiornika na gnojowicę. Projekt budowlany zbiornika wg odrębnego opracowania.

Możliwy zakres zmian:
Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu.
Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta.
  DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE (bez dodatkowej zgody)
  1. Użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
  2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:
  3. a)zmienić usytuowanie wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku,
   b)zmienić wymiary zewnętrzne (obrys) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie,
   c)zwiększyć lub zmniejszyć wysokość budynku (lub rzędnej wysokościowej kalenicy), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość poszczególnych kondygnacji, wysokość ścianki kolankowej,
   d)zwiększyć lub zmniejszyć kąt nachylenia dachu,
   e)wykonać podpiwniczenie całości lub części budynku,
   f)wykonać lub zlikwidować poddasze użytkowe,
   g)zmienić usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych,
   h)zmienić przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
  4. Wprowadzić zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną budynku.
  5. Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji oraz zasad konstrukcji można:
   • a)prowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: przesunąć, zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe,
    b)zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi,
    c)stosować pustaki szklane (luksfery),
    d)doprojektować dodatkowe wejścia,
    e)zmienić liczbę połaci dachowych,
    f)zwiększyć lub zmniejszyć wysięg okapów dachowych,
    g)stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe.
  6. Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
  7. Zmienić sposób wentylacji budynku, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych.
  8. Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne budynku.
  9. Zmienić funkcję pomieszczeń.
  10. Przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.
  11. Przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.
  12. Dostosować budynek do przyjętych rozwiązań technologicznych i wyposażenia.


  Zawartość pakietu projektowego:
  4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej), założenia technologiczne (rysunek + opis), wykaz materiałów potrzebnych do budowy oraz zakres prac, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE

  wersja podstawowa: 4090 PLN
Rzut przyziemia
1. sektor tuczu wstępnego 456,3 m2
2. sektor tuczu końcowego 456,3 m2
3. pom. rezerwy 155,2 m2
4. izolatka 31,04 m2
5. magazyn pasz 31,04 m2
6. komunikacja 96,59 m2
Razem: 1226,47 m2


Wartość ogółem*: 1311000 zł
Stan surowy*: 1003000 zł
*Podane wartości są wartościami netto
Powierzchnia zabudowy: 1357,9m2
Powierzchnia netto: 1226,47m2
Kubatura: 4310m3
Wysokość: 6,13m
Powierzchnia użytkowa: 1226,47m2
Autor: inż. Jan Puchalski,mgr Robert Hubner,inż. Marek Wroński
Wartość ogółem: 1311000zł
Stan surowy: 1003000zł
Liczba kondygnacji: 1
Opis technologii: Ławy i stopy fundamentowe: żelbetowe szerokości 35-60 cm, wysokości 30 cm 65.57 m3
Ściany fundamentowe: bloczek betonowy 24 cm 346.47 m2
Konstrukcja ścian zewnętrznych: słupy i wieńce żelbetowe 33.02 m3
Ściany wewnętrzne: murowane: pustak ceramiczny 25 cm + tynk obustronnie 602.78 m2
Wypełnienie ścian zewnętrznych: murowane: pustak ceramiczny 25 cm + tynk wewnętrzny 539.59 m2
Posadzka: podsypka piaskowa + płyta betonowa 10 cm + powłoka izolacyjna 1 cm + ruszt betonowy 10 cm oraz szlichta betonowa 1226.47 m2
Konstrukcja dachu: drewniana, prefabrykowany wiązar dachowy 54.0 szt.
Sufit: płyta poliuretanowa 6 cm powlekana folia aluminiową 1278.22 m2
Pokrycie dachu: falista płyta włóknisto-cementowa 3,5 cm 1450.43 m2
Elewacja: styropian 12 cm + tynk cienkowarstwowy 684.01 m2
Okna: PVC lub drewniane (31 szt.) 33.48 m2
Wrota: drewniane, rozwierane, dwuskrzydłowe (1 szt.) 4.1 m2

Orientacyjne koszty budowy (netto)
1. Stan zero: 275000 PLN
2. Stan surowy otwarty: 585000 PLN
3. Stan surowy zamknięty: 143000 PLN
4. Instalacje sanitarne: 144000 PLN
5. Instalacje elektryczne: 72000 PLN
6. Wykończenie zewnętrzne: 92000 PLN
Razem (1-6): 1311000 PLN
Rodzaj dachu: Dwuspadowy
Kąt dachu (1): 15°

 Proszę o wypełnienie poniższego formularza w celu zamówienia projektu:

 • Formularz kontaktowy
 • topic

Cena: 4090,00 zł
Dodaj do koszyka Lustrzane odbicie

Parametry projektu:

Powierzchnia użytkowa:
1226,47 m2
Kubatura:
4310 m3
Powierzchnia zabudowy:
1357,9 m2
Wysokość:
6,13 m
Kąt dachu (1):
15°
Pomoc przy kredycie Rysunek szczegółowy Sprawdź gratisy