Google+
Promocje

Kontakt:

Tel.: (14) 645 77 33
Tel. kom.: 798 645 645
biuro@projektygotoweonline.pl

Mieszkanie dla Młodych

PROGRAM „Mieszkanie dla Młodych”

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje rządowy program dopłat „Mieszkanie dla Młodych”, który  przewiduje dofinansowanie do domów o powierzchni do 100 m² (110 m² w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci). Pomoc państwa w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" będzie polegać na dofinansowaniu wkłądu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko włąsne lub przysposobione, będą mogły dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłątę części kapitału. Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) będą mogły w przyszłości skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ:

 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
 •  nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
 • zakup  lokalu mieszkalnego do 75m2 powierzchni (85m2 przy co najmniej trójce dzieci) lub domu jednorodzinnego o powierzchni do 100m2 powierzchni (110m2 przy co najmniej trójce dzieci) na rynku pierwotnym (wybudowanego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą) –  dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m2
 • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75m2 lub domu jednorodzinnego do 100m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania,
 • minimalny okres spłaty kredytu –  15 lat
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Pytania i odpowiedzi”) na stronie http://www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych?dzial=pytania

NA JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA LICZYĆ w ramach PROGRAMU „Mieszkanie dla Młodych”:

 • dopłata do 50m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
 • dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Pytania i odpowiedzi”) na stronie http://www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych?dzial=pytania
 • cena mieszkania z dopłatą nie może przekroczyć określonego wskaźnika dla danego województwa
 • program ma trwać pięć lat – od 2014 do 2018 r.
 • dla osób budujących dom systemem gospodarczym nie będzie można liczyć na bezpośrednią dopłatę – wsparcie będzie miało postać ulgi podatkowej od podatku VAT, dotyczącej niektórych materiałów budowlanych
 • w momencie wypłaty kredytu, jego saldo zostaje pomniejszone o kwotę dopłaty stanowiącą iloczyn: procenta dopłaty, limitu cen obowiązującego w danym województwie pomnożonej przez 1,1 oraz ilości m2 mieszkania (do poziomu 50m2)
 • planowana jest możliwość skorzystania z programu przez osoby, które najpierw wynajmą mieszkanie od dewelopera, a później decydują się na jego zakup (przed zakupem lokalu beneficjent programu musi być jego jedynym najemcą)
 • programem MdM opiekować się będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji na stronie programu: http://www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych

Wyszukiwarka prosta
Wyszukiwanie zaawansowane
Pomoc przy kredycie